Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülj legjobb ajánlatainkról, híreinkről. Most 5% kedvezményt kapsz következő vásárlásodból.
Menü Regisztráció 0

Visszatérítési szabályzat

 

Tájékoztató vásárló által történő elállásról

Önt az alábbiak szerint indokolás nélküli elállási jog illeti meg:

1. Megrendelés és a kiszállítás közötti időszakban
Ön jogosult indokolás nélkül törölni megrendelését a rendelési számra, megrendelő nevére és megadott adataira történő hivatkozással ÁSZF 1.5. pontjában megadott elérhetőségeink egyikén
- amennyiben rendelését hétköznap 15 óráig adta le, így ugyanezen a napon 15 óráig bezárólag,
- amennyiben a rendelését hétköznap 15 óra után, vagy hétvégén, munkaszüneti napon adta le, úgy a következő munkanap 15 óráig bezárólag.
A törlés csak akkor sikeres, ha Kollégánk vissza tudta igazolni kérését, amennyiben a törlés iránti kérelme bizonyos okokból nem volt teljesíthető, úgy jogosult a következő pontokban meghatározottak szerint elállni a szerződéstől.

2. Rendelés indokolás nélküli visszautasítása a kiszállításkor
(Az e pontban foglaltakat kizárólag fogyasztók esetén kell alkalmazni.
Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)
Ön jogosult a megrendelt csomag átvételét indokolás nélkül megtagadni. A kiszállítást végző futár a termék(ek) átvételének megtagadásáról jegyzőkönyvet vesz fel. A futárnál kizárólag a teljes csomag átvétele tagadható meg, amennyiben a rendelés átvételét részben kívánná csak megtagadni, úgy kérjük, hogy a következő pontban részletesen kifejtett eljárást (elállás) kövesse! A visszautasított árucikkek vételára természetesen nem kerül felszámításra, ugyanakkor a visszaszállítással felmerülő költségek (rendelési összegtől függetlenül) felszámításra kerülnek.

3. „14 napos” elállási jog jogszabály alapján
(Az e pontban foglaltakat kizárólag fogyasztók esetén kell alkalmazni.
Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

3.1. Határidő
Ön az áru adásvételére irányuló szerződés esetén
- az árunak,
- több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
- több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
- ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a köztünk létrejött szerződéstől.
Az elállás joga Önt a megrendelés és a kiszállítás közötti időtartam alatt is megilleti.

3.2. Elállási jog gyakorlásának módja
Ezen elállási jogát az erre rendszeresített, jogszabály mellékletét is képező formanyomtatványon, a tájékoztató 3.6. pontjában általunk készített mintán, vagy elállásra irányuló egyértelmű nyilatkozatával is tudja gyakorolni.
Elállási nyilatkozatát kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeink egyikére küldje meg részünkre:
E-mail: info@higieniashop.hu
Postacím: Polima Kft. 9436 Fertőszéplak, Csordahajtó út 1.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a fent megjelölt módok valamelyikén részünkre. Az elállási nyilatkozatának kézhezvételét kötelesek vagyunk a kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül e-mail útján visszaigazolni. A visszaigazolásban a visszaküldés menetéről ismételten tájékoztatjuk, javasoljuk, hogy a csomagoló anyagot tartsa meg, a visszaküldés esetén sok esetben felhasználható.

3.3. Elállási jog alóli kivételek
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben nem gyakorolhatja elállási jogát.
Társaságunk profilját illetően pl. olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza: WC papír, papírszalvéta, kéztörlő stb.

3.4. Visszatérítés
Amennyiben Ön eláll a köztünk létrejött a szerződéstől, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítjük az áru(k) vételárat és a kiszállítással felmerülő költségeit. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott a megrendelésekor, úgy nem vagyunk kötelesek visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, Önt a visszatérítési mód változtatásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mindaddig, amíg a megrendelt áru(ka)t nem kaptuk meg, vagy annak feladását részünkre hitelt érdemlő módon (pl. postai, futárszolgálati igazolás a csomag felvételéről) nem igazolta, addig jogosultak vagyunk a visszatérítést visszatartani. A fenti kettő időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illet meg minket a visszatartás joga abban az esetben, ha a terméket 9436 Fertőszéplak, Csordahajtó út 1. szám alatt személyesen leadta.

3.5. Visszaküldés
Az árut elállása esetén köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállás közlésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni részünkre a 9436 Fertőszéplak, Csordahajtó út 1. szám alatti székhelyre visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi részünkre a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, Társaságunk annak megtérítését nem vállalja!
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az áru jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az értékcsökkenéssel arányos összeget Társaságunk a fenti pontban rögzített visszatérítés szerinti összegbe beszámítja, azaz ezzel az értékcsökkenéssel arányos összeggel csökkentve kerül visszafizetésre a vételár és a költség.
Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett az áru jellege, vételára, valamint a használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

3.6. Elállási nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Polima Kft.
9436 Fertőszéplak, Csordahajtó út 1.
E-mail: info@higieniashop.hu

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére ú irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Számla sorszáma:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt: 

Tájékoztató Társaságunk által történő elállásról
A Társaság jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől az alábbi esetekben:
- a kiszállítás ellenállhatatlan külső okból eredően akadályozott vagy ellehetetlenült– pl.: az útviszonyok állapota, időjárási szélsőség;
- Társaságnál 3 (három) munkanapot meghaladó technikai akadály lép fel, ideértve mind a szerződés teljesítését lebonyolító szoftverek és számítástechnikai rendszerek, mind a termékek számlázását, csomagok összekészítését, szállítását lebonyolító eszközök hibáit;
- a megrendelt termék tekintetében termékhiány áll be.
Elállást tartalmazó írásbeli jognyilatkozatunkat az Ön által megadott e-mail címre küldjük meg haladéktalanul.
Elállásunk esetén az előre kifizetett (átutalás) ellenértéket legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszautaljuk az Ön által megadott bankszámlaszámra. A visszautalással kapcsolatban Önt semmilyen többletköltség nem terheli.


 

Legyél a barátunk Facebookon Facebook.com/higieniashop
A biztonságos fizetést a SimplePay Online Fizetési Rendszer biztosítja.
Bankkártyák
Árukereső.hu


Bezár

Termék keresés

Terméknév, kód alapján
Tartó alapján

Itt meg tudod adni az általad keresett papírtasak paramétereit.

Tipp: Érdemes a méreteket több lépcsőben megadni, először a legfontosabbakat.

Tekercses papír kereső

Ha ismered vagy le tudod mérni a tartódba való papír paramétereit, akkor az alapján kereshetsz hasonlót hozzá.

Tipp: Érdemes a méreteket több lépcsőben megadni, először a legfontosabbakat.

Papír
Tekercsátmérő
Tekercsszélesség
Hüvelyátmérő
Papírtasak kereső

Itt meg tudod adni az általad keresett papírtasak paramétereit.

Tipp: Érdemes a méreteket több lépcsőben megadni, először a legfontosabbakat.

Zacskó szélesség
Zacskó hosszúság
Redőszélesség
Témakör alapján

Itt felhasználási hely / iparág alapján tudsz termékeket keresni.

Hírlevél

Bezárás
Elfelejtetted a jelszavadat?
Új jelszó kérése
Bezárás

Add meg a regisztrációhoz használt email címedet, és emailben elküldjük a teendőket!

Véletlenül kerültél ide?
Vissza a bejelentkezéshez

Bezárás
Bezárás